Nieuws
Spreek vergelijkingen tussen coronamaatregelen en de holocaust tegen
Tijdens de Holocaustherdenking in het Wertheimpark grepen sprekers het moment aan om hun afschuw uit te spreken over vergelijkingen tussen coronamaatregelen en de holocaust.
30 januari 2022 - door de redactie

Tijdens de Holocaustherdenking in het Wertheimpark grepen verschillende sprekers het moment aan om hun afschuw uit te spreken over de wijze waarop populistische politici vergelijkingen trekken tussen coronamaatregelen en de holocaust.

Zowel Jacques Grishaver, ‘beschamend’, als burgemeester Femke Halsema, ‘schaamteloos’, waren zichtbaar geraakt door het misbruik van de tragedie van joden uit effectbejag.

Jacques Grishaver die in de Tweede Wereldoorlog als baby en peuter ondergedoken zat noemde het een triest symptoom van moreel verval dat de tragedie van joden ‘wordt misbruikt in een debat over een vaccinatie die mensenlevens redt tijdens een pandemie.’

Burgemeester Halsema hekelde het disrespect dat eruit spreekt voor de slachtoffers en overlevenden van de Shoah: ‘Het is schaamteloos gewroet in de pijn van mensen die weerloos zijn, die uit hun slaap worden gehouden door herinneringen.’

De burgemeester deed een appel op het oordeelsvermogen van burgers: ‘Laten wij ons uitspreken en laat onze coronamoeheid, onze frustraties en onze meningsverschillen niet in de weg staan van onze waakzaamheid. Onloochenbaar feit is dat wij hier en nu wel in vrijheid leven en keuzes kunnen maken. Er zijn lessen te trekken uit het verleden. Niet door gekozen politici van nu te vergelijken met massamoordenaars uit het verleden, maar door te leren dat onze democratische rechtsstaat onze open samenleving niet vanzelfsprekend zijn. Dat verdraagzaamheid geen onverschilligheid mag betekenen, dat iedereen altijd gevrijwaard moet zijn van vernedering.’

Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier, roemde na afloop van de herdenking de kracht van tegenspraak. ‘Er wordt wel eens gepraat over een cordon sanitaire maar heeft geen zin, spreek het tegen!’

Website by HOAX Amsterdam