Nieuws
De sponsoren van het Amsterdams Bevrijdingsfestival
Mede dankzij hen kan het programma op 5 mei worden gerealiseerd.
2 januari 2024 - door de redactie

Het programma dat we in Amsterdam organiseren op 4 en 5 mei aanstaande wordt gemaakt in opdracht van de Gemeente Amsterdam, en mede mogelijk gemaakt door een aantal belangrijke sponsoren.

 

Nationaal Comité 4 en 5 mei – draagt zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei, zoals de jaarlijkse Ambassadeurs van de Vrijheid en het 5 mei-concert op de Amstel, en educatieve projecten, publiekscampagnes en toegepast onderzoek. Daarbij werkt zij samen met tal van lokale, provinciale en nationale partijen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als taak richting, inhoud en vorm te geven aan herdenken en vieren en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

vfonds – (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving in Nederland. Met inkomsten uit onder andere loterijen kan het jaarlijks ruim 200 projecten steunen die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken, de waardering voor veteranen en politiemensen vergroten en mensen vaardigheden aanleren om zelf een bijdrage te leveren aan de democratisch rechtsstaat. Deze initiatieven zijn uiteenlopend: van nationale herdenkingen en oorlogs- en verzetsmusea, tot aan theatervoorstellingen en innovatieve onderwijsprojecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.
De bijdrage van BZK aan de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. 

Sena Performers Fonds – maakt festivals, muziekopnames en evenementen mogelijk. Elk jaar ondersteunt Sena Performers allerlei projecten op Sociaal-Cultureel (SoCu) vlak. Van showcases, festivals en muziekwedstrijden tot het helpen financieren van albumopnames. Met name de sectie Uitvoerende Kunstenaars (muzikanten) kent een actief SoCu-beleid. Het doel van de sectie is duidelijk: talentontwikkeling en het stimuleren van fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid voor musici. Om aan deze doelstelling te voldoen, reserveert Sena Performers drie procent van de geïncasseerde gelden bestemd voor muzikanten. Dit bedrag komt volledig ten goede aan SoCu-projecten.

We zijn onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het Amsterdams Bevrijdingsfestival 2024.

Website by HOAX Amsterdam