Concert
Concert voor de Dodenherdenking
4 MEI 2022
19:45
Monument Baarsjesweg
Uitvoering Koor Meneer de Wit bij herdenkingsmonument aan de Baarsjesweg.

Wij zingen het Ave Verum Corpus en delen uit Davide Penitente van Mozart. Met begeleiding van onze vaste pianist en gedirigeerd door onze vaste dirigent, Ivo Meinen.

Onze uitvoering vindt plaats bij het herdenkingsmonument – het witte kruis – aan de Baarsjesweg t.o. de Wester Moskee. Deze zal geopend worden door Booi Kluiving met een kranslegging, hij zal ook een toespraak houden over oorlog en vrede in Europa.

We beginnen nadat de herdenkingsplechtigheid op de Dam is afgelopen, dus rond 20.15 uur. Het concert zal ongeveer 30 minuten duren.

Na afloop nodigen we alle bezoekers uit om na te praten en een kopje thee of koffie met ons te drinken in onze repetitieruimte Studio 1 aan de Baarsjesweg 202. Voorafgaand aan de uitvoering verzamelen we in Studio 1. Mocht het regenen, dan zullen we daar ook onze toevlucht nemen. Het ligt schuin tegenover het witte kruis. Er is genoeg ruimte voor veel bezoekers.

We will sing the Ave Verum Corpus and parts from Davide Penitente by Mozart. Accompanied by our regular pianist and conducted by our regular conductor, Ivo Meinen.

Our performance will take place at the memorial – the white cross – on the Baarsjesweg opposite the Wester Mosque. It will be opened by Booi Kluiving with a wreath laying, he will also give a speech about war and peace in Europe.

We will start after the memorial ceremony on the Dam has ended, so around 20.15 hours. The concert will last about 30 minutes.

Afterwards, we invite all visitors to talk and drink a cup of tea or coffee with us in our rehearsal room Studio 1 at Baarsjesweg 202. Prior to the performance we will gather in Studio 1. Should it rain, we will also take refuge there. It is located diagonally opposite the white cross. There is enough room for many visitors.

Concert voor de Dodenherdenking
4 MEI 2022
19:45
Monument Baarsjesweg
Piri Reïsplein
Amsterdam
Georganiseerd door
Koor van Meneer de Wit
Website by HOAX Amsterdam