Kunst
Archief
De lucht die we delen
5 MEI 2022
10:00 — 21:00
Let op! Dit event is al verstreken.
Installatie van kunstenaar Nina van Hartskamp.

Wat zetten we in beweging met onze gedeelde adem?

De lucht die jij uitademt, adem ik misschien wel in.
Ben ik nu deel van jou? En jij van mij?
Lucht lijkt onzichtbaar, maar als je inzoomt zit het vol leven.
Je zou het kunnen zien als één groot levend organisme dat ons en alles op deze planeet met elkaar verbindt.

Kunstenaar Nina van Hartskamp onderzoekt met haar werk verbindingen tussen mensen en hun omgeving.
Voorafgaand aan Bevrijdingsdag heeft ze het microscopische leven in lucht verzameld op zeven plekken in Amsterdam: Anton de Komplein, Plein ’40-’45, NDSM, Museumplein, het Homomonument, Javaplein en Haarlemmerplein.Ze vroeg aan buurtbewoners en voorbijgangers: ‘’Wat zet jij hier, met jouw aanwezigheid, in beweging? En wat zou jij in beweging willen zetten in de wereld?’’ Daarnaast vroeg ze hen om in een petrischaaltje te blazen. Na zeven dagen werden de levende werelden uit de adem van deze Amsterdammers en voorbijgangers zichtbaar.

Hiermee maakte Nina zeven installaties; abstracte portretten van Amsterdam in verbinding.
De werken zijn te bewonderen én te beluisteren op het Amsterdams Bevrijdingsfestival 2022, op dezelfde locaties waar ze de lucht verzamelde.

Foto's door Rosalien Derkinderen, Claire Wymer en Kester Scholten
The Air We Share

What do we set in motion with our shared breath? 

The air you exhale, I might inhale. Am I part of you now? And are you part of me?
Air seems invisible, but when you zoom in it is full of life.
You could think of it as one big living organism that connects us and everything on this planet.

With her work, artist Nina van Hartskamp investigates connections between people and their environment.
Prior to Liberation Day, she collected the microscopic life in the air at seven places in Amsterdam: Anton de Komplein, Plein ’40-’45, NDSM, Museumplein, Het Homomonument, Javaplein and Haarlemmerplein. She asked residents and passers-by: ‘’What are you setting in motion here, with your presence? And what would you like to set in motion in the world?’’ In addition, she asked them to blow into a petri dish. After seven days the microscopic, living worlds from the breath of Amsterdammers and passers-by became visible.

With this Nina created seven installations; abstract portraits of Amsterdam in connection. The works can be seen and listed too during the Amsterdam Liberation Festival 2022, at the same locations where the air was collected.

De lucht die we delen
Website by HOAX Amsterdam