Concert
En door geen mens herdacht
4 MEI 2022
18:00 — 19:00
Zuiderkerk
Op muziek gezette gedichten van onder anderen Hanny Michaelis, Leo Vroman en Henk van Randwijk.

Een programma speciaal voor Dodenherdenking samengesteld uit op muziek gezette gedichten van onder anderen Hanny Michaelis, Leo Vroman en Henk van Randwijk. De composities zijn van de hand van dirigent Jan-Paul van Spaendonck. Het koor wordt begeleid op de piano door Felicity Goodman.

Het Linneauskoor Amsterdam zingt:

Hanny Michaelis is zeventien jaar als de Duitsers Nederland bezetten. In juli 1942 krijgt ze de oproep zich te melden in de Hollandse Schouwburg om daarna via Westerbork naar Polen gevoerd te worden. Op het laatste moment slaagt ze erin onder te duiken. Op 27 juli schrijft ze in haar dagboek: “Met de trein van halfzeven gaan we hier vandaan. Ik kan me nog altijd niet vertrouwd maken met de gedachte dat ik over een uur wegga uit Amsterdam om er pas na de oorlog weer terug te komen. Ik voel me met duizend banden aan deze stad verbonden en het besef dat die banden straks onverbiddelijk zullen worden doorgesneden maakt me wanhopig. Er is maar één ding dat me troost: het had zoveel erger kunnen zijn, ik had naar Polen kunnen worden gebracht.” Hanny Michaelis overleefde oorlog. Op 17 september 1948 ontvangt ze de verklaring van het Rode Kruis waarin staat dat haar ouders op of rond 26 maart 1943 in Sobibor zijn vergast.

Dirigent Jan-Paul van Spaendock heeft voor het Linnaeuskoor vier gedichten van Hanny Michaelis uit De Oorlogjaren op muziek gezet. Op vier mei zingt het koor deze liederen en liederen op teksten van Leo Vroman, Henk van Randwijk en anderen in een programma dat speciaal voor Dodenherdenking is samengesteld.

o.l.v. Jan-Paul van Spaendonck, piano: Felicity Goodman.

Entree is gratis, uw vrijwillige bijdrage aan de kosten stellen wij bijzonder op prijs.

And remembered by no one

Hanny Michaelis was seventeen years old when the Germans occupied the Netherlands. In July 1942 she was summoned to report to the Hollandse Schouwburg and then to be taken to Poland via Westerbork. Just before she is scheduled to be deported she manages to go into hiding. On 27 July she writes in her diary: “We will be leaving on the six-thirty train. I still can’t get used to the idea that I’m leaving Amsterdam in an hour and will not come back until after the war. I feel a thousand ties to this city and the realization that those ties will soon be inexorably cut makes me desperate. There is only one thing that comforts me: it could have been so much worse, I could have been taken to Poland.” Hanny Michaelis survived the war. On September 17, 1948, she received a statement from the Red Cross informing her that her parents were gassed on or around March 26, 1943 in Sobibor.

Conductor Jan-Paul van Spaendock has set four poems by Hanny Michaelis from The War Years to music for the Linnaeus Choir. On the 4th of May, the choir will sing these poems and texts by Leo Vroman, Henk van Randwijk and others in a program specially composed for Remembrance Day.

conducted by Jan-Paul van Spaendonck, piano: Felicity Goodman.

Admission is free, we really appreciate your voluntary contribution to the costs.

En door geen mens herdacht
4 MEI 2022
18:00 — 19:00
Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
Amsterdam
Georganiseerd door
Linneauskoor
Website by HOAX Amsterdam