Herdenken
Herdenking aan de Sloterplas
4 MEI 2022
19:30 — 20:30
Meervaart Theater
Met sprekers, muziek en een kranslegging.

Op woensdag 4 mei organiseert het 4 en 5 mei comité Osdorp weer de jaarlijkse Dodenherdenking aan de Sloterplas. De openingsrede wordt gehouden door Mohan Verstegen, veteraan (Irak en Afghanistan) en militair arts. De rede voorafgaand aan de herdenking wordt uitgesproken door Daan Wijnands, lid van het Dagelijks Bestuur van de Amsterdamse gemeenteraad. De plechtigheid wordt muzikaal ondersteund door harmonieorkest Groot Excelsior.

Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte gehouden. Daarna is er gelegenheid om bloemen en kransen te leggen bij de gedenksteen het vredesteken. Na afloop van de herdenking bent u welkom deel te nemen aan het defilé langs de bloemen en daarna de groep bezoekers te vergezellen voor koffie en thee in Theater de Meervaart. 

foto: Herdenking Sloterplas 2016, door G. van den Abeele-van Elven Alle rechten voorbehouden
Commemoration on the Sloterplas

On Wednesday, May 4, the 4 and 5 May Committee Osdorp again organizes the annual Commemoration of the Dead at the Sloterplas. The opening speech will be given by Mohan Verstegen, veteran (Iraq and Afghanistan) and military doctor. The speech preceding the commemoration will be given by Daan Wijnands, member of the Executive Committee of the Amsterdam Town Council. The ceremony will be musically supported by the Groot Excelsior wind band.

At 20.00 hours 2 minutes of silence will be held. Afterwards there will be an opportunity to lay flowers and wreaths at the memorial stone and the peace sign. After the commemoration you are welcome to participate in the procession along the flowers and then join the group of visitors for coffee and tea in Theater de Meervaart.

Herdenking aan de Sloterplas
4 MEI 2022
19:30 — 20:30
Meervaart Theater
Meer en Vaart 300
Amsterdam
Georganiseerd door
Comité 4 en 5 mei Osdorp
Website by HOAX Amsterdam