Herdenken
Herdenking KNSM-medewerkers
4 MEI 2022
14:30 — 16:00
KNSM-monument
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

4 mei, “De Kroonvaarders” (vereniging van oud KNSM-medewerkers) en de VOS (vereniging Ons Suriname) herdenken de 247 oorlogsslachtoffers, 1940-1945 van de K.N.S.M. 

Aanvang herdenking 15.00 uur. Dit jaar staat de herdenking in het teken van de “Koopvaardijveteranen”.

Dringend verzoek. Voor een ongestoorde plechtigheid wordt tijdens de herdenking de voordeur in de vestibule van de Kompaszaal afgesloten. Zaal open 14.30 uur. Iedereen is welkom.

Na het officiële gedeelte is er gelegenheid voor samenzijn. Info janfelet@gmail.com

Programma Herdenking KNSM-medewerkers

14.30 uur Kompaszaal open

15.00 uur Herdenking 

15.05 uur Sprekers 

15.30 uur Kranslegging 

15.40 uur Defilé 

16.00 uur Einde herdenking 

Foto door Dirk Jan Visser

4 May, “De Kroonvaarders” (association of former KNSM employees) and the VOS (association Ons Suriname) commemorate the 247 war victims, 1940-1945 of the K.N.S.M.

Commencement ceremony 15.00 hrs. This year the theme of the commemoration is “Merchant Navy veterans”.

Urgent request. For an undisturbed ceremony, the front door in the vestibule of the Compass Hall will be closed during the commemoration. Hall open 2:30 p.m. Everyone is welcome.

After the official part there will be an opportunity for fellowship. Info janfelet@gmail.com

Program Commemoration KNSM employees

14:30 Kompas hall open

15.00 Commemoration

15.05 Speakers

3.30 p.m. Wreath laying

3.40 p.m. Parade

16.00 End of commemoration

Thema's
KNSM
Herdenking KNSM-medewerkers
4 MEI 2022
14:30 — 16:00
KNSM-monument
KNSM-Laan 311
Amsterdam
Website by HOAX Amsterdam