Concert
Het Oorlogselftal
4 MEI 2022
13:30
Olympisch Stadion Amsterdam
Een ontmoeting tussen muziek, sport, geschiedenis en herdenken. 

Tijdens de nationale sportherdenking op 4 mei is de concertreeks Het Oorlogselftal te bewonderen. In deze productie van het Nachtlicht Ensemble staan de levens centraal van voetballers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verhalen over onder meer sportjournalist Han Hollander, Ajacied Eddy Hamel en Feyenoorder Joop van der Heide zijn gebaseerd op onderzoek van sporthistoricus Jurryt van de Vooren.

Op 21 april 1940 speelde het Nederlands elftal in het Olympisch Stadion zijn laatste thuiswedstrijd vóór de Duitse inval. Han Hollander verzorgde namens de AVRO-radio het rechtstreekse verslag. Op 12 mei 1946 speelde het Nederlands elftal in het Olympisch Stadion zijn eerste thuiswedstrijd ná de Bevrijding. Han Hollander was er niet meer bij, want samen met zijn vrouw Leentje Hollander-Smeer werd hij op 9 juli 1943 vermoord in Sobibor.

De legendarische sportjournalist Hollander was één van de duizenden oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal. Zijn naam staat daarom op het KNVB-monument, dat in 1949 werd onthuld, samen met nog 2211 omgekomen voetballers uit heel Nederland en Nederlands-Indië. Sinds enkele jaren doet sporthistoricus Jurryt van de Vooren onderzoek naar deze voetballers.

Het Nachtlicht Ensemble heeft deze vergeten persoonlijke verhalen verwerkt in de concertreeks Het Oorlogselftal – een ontmoeting tussen muziek, sport, geschiedenis en herdenken. Op 19 maart gaat die officieel in première in Emmen, in samenwerking met Harmonie Euterpe. Naast werken van Tijmen van Tol, Chris Muller, Oene van Geel, Tom Koudijs en Xander Benham, speelt het ensemble met lokale muziekverenigingen nieuwe, samen gecreëerde mini-composities over allerlei voetbalverhalen uit de oorlog. Er zijn ook optredens in Maasbracht, Utrecht, Alkmaar, Sneek, Wageningen en Amsterdam – eveneens in samenwerking met plaatselijke muzikanten.

Andere verhalen in Het Oorlogselftal gaan onder meer over Eddy Hamel van Ajax, die werd vermoord in Auschwitz, en Feyenoorder Joop van der Heide, die werd opgepakt tijdens de Razzia van Rotterdam om een half jaar later zijn eigen stad te bevrijden.

Optredens:

19 maart – Emmen | i.s.m. Harmonie Euterpe (dubbelconcert)
20 maart – Maasbracht | i.s.m. Fanfare Eensgezindheid Maasbracht
27 maart – Utrecht | i.s.m. De Utrechtse Muziek School
3 april – Alkmaar | i.s.m. Artiance, Centrum voor de Kunsten
16 april – Sneek | i.s.m. Kunstencentrum Sneek
24 april – Wageningen | i.s.m. Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie”
4 mei – Amsterdam | Nationale Sportherdenking

Deze productie is mede tot stand gekomen door het Fonds voor Cultuurparticipatie, de provincie Drenthe, de gemeente Utrecht, het K.F. Hein Fonds en de gemeente Wageningen.

Voor meer informatie en ticketverkoop klik hier

The War Team - a concert about the lives of football players during the Second World War.

During the national sports commemoration on May 4, the concert series The War Team can be admired. This production by the Nachtlicht Ensemble focuses on the lives of football players during the Second World War. The stories about sports journalist Han Hollander, Ajax player Eddy Hamel and Feyenoorder Joop van der Heide, among others, are based on research by sports historian Jurryt van de Vooren.

On April 21, 1940, the Dutch national team played its last home game before the German invasion in the Olympic Stadium. Han Hollander provided the direct report on behalf of the AVRO radio. On May 12, 1946, the Dutch national team played its first home game after the Liberation in the Olympic Stadium. Han Hollander was no longer there, because he and his wife Leentje Hollander-Smeer were murdered on 9 July 1943 in Sobibor.

The legendary sports journalist Hollander was one of the thousands of war victims in Dutch football. His name is therefore on the KNVB monument, which was unveiled in 1949, along with 2211 killed football players from all over the Netherlands and the Dutch East Indies. Sports historian Jurryt van de Vooren has been researching these football players for several years now.

The Nachtlicht Ensemble has incorporated these forgotten personal stories in the concert series Het Oorlogselftal (The War Team) – an encounter between music, sport, history and commemoration. It will officially premiere in Emmen on March 19, in collaboration with Harmonie Euterpe. In addition to works by Tijmen van Tol, Chris Muller, Oene van Geel, Tom Koudijs and Xander Benham, the ensemble plays new, jointly created mini-compositions about all kinds of football stories from the war with local music associations. There are also performances in Maasbracht, Utrecht, Alkmaar, Sneek, Wageningen and Amsterdam – also in collaboration with local musicians.

Other stories in The War Team include Eddy Hamel of Ajax, who was murdered in Auschwitz, and Feyenoord player Joop van der Heide, who was arrested during the raid in Rotterdam to liberate his own city six months later.

Performances:

March 19 – Emmen | in cooperation with Wind Band Euterpe (double concert)
March 20 – Maasbracht | in cooperation with Fanfare Unity Maasbracht
March 27 – Utrecht | in cooperation with  The Utrecht Music School
April 3 – Alkmaar | in cooperation with Artiance, Center for the Arts
April 16 – Sneek | in cooperation with Arts Center Sneek
April 24 – Wageningen | in cooperation with Municipal Music Society “De Harmonie”
May 4 – Amsterdam | National Sports Remembrance

This production was partly realized by the Cultural Participation Fund, the province of Drenthe, the municipality of Utrecht, the K.F. Hein Fund and the municipality of Wageningen.

For more information and ticket sales click here.

Het Oorlogselftal
4 MEI 2022
13:30
Olympisch Stadion Amsterdam

Amsterdam
Georganiseerd door
Jurryt van de Vooren
Nachtlicht Ensemble
Website by HOAX Amsterdam