Vrijheidsmaaltijd
Vrijheidslunch in Foam
5 MEI 2022
12:30 — 14:00
Foam
Volg een interactieve tour door de tentoonstelling Staging Resistance.

Op 5 mei staat de vrijheidslunch in Foam in het teken de tentoonstelling Staging Resistance; een tentoonstelling met werk van de fotograaf Jonathas de Andrade (Maceió, Brazilië, 1982).

Verruim je eigen wereld op de dag die ons jaarlijks herinnert aan de vrijheid voor ieder mens. Tijdens je bezoek aan Foam krijg je een interactieve tour door de tentoonstelling van Jonathas de Andrade. Onze ervaren museumdocenten dagen je tijdens de rondleiding uit om goed te kijken en zo je eigen mening te vormen over de fotografie in het museum. De museumdocent bewaart tijdens het bezoek een goede balans tussen het stellen van vragen en het verstrekken van informatie. Op deze manier ontdek je samen het verhaal van de fotograaf, het onderwerp en de context van de expositie.

Na de tour volgt een lunch met Vrijheidssoep in het Foam café, waar de vrijheidstoast wordt voorgelezen en bezoekers worden uitgedaagd om dieper in de onderwerpen vrijheid en verzet te duiken. De gesprekken worden begeleid door museumdocenten. Na afloop mogen alle deelnemers een vrijheidswens per post versturen en krijgen zij een vrijkaartje om Maqam te bezoeken.

Expand your world with the exhibition Staging Resistance in Foam

On 5 May, the Freedom Lunch in Foam will focus on the exhibition Staging Resistance; an exhibition with work by the photographer Jonathas de Andrade (Maceió, Brazil, 1982).

Expand your own world on the day that annually reminds us of freedom for every human being. During your visit to Foam you will get an interactive tour through the exhibition of Jonathas de Andrade. During the tour, our experienced museum teachers challenge you to take a good look and thus form your own opinion about the photography in the museum. During the visit, the museum teacher maintains a good balance between asking questions and providing information. In this way you discover together the story of the photographer, the subject and the context of the exhibition.

The tour is followed by a lunch with Freedom Soup in the Foam café, where the freedom toast is read and visitors are challenged to delve deeper into the topics of freedom and resistance. The conversations are supervised by museum teachers. Afterwards, all participants can send their personal wish of freedom by post and receive a free ticket to visit Maqam.

Vrijheidslunch in Foam
5 MEI 2022
12:30 — 14:00
Foam
Keizersgracht 609
Amsterdam
Onderdeel van Bevrijdingsfestival Kaarten: €10
Georganiseerd door
Foam Fotografiemuseum Amsterdam
Website by HOAX Amsterdam