Vrijheidsmaaltijd
Archief
Vrijheidsmaaltijd: de Vogel Vrijheid
5 MEI 2022
18:00 — 19:45
Hannie Dankbaarpassage, De Hallen Amsterdam
Let op! Dit event is al verstreken.
Concertprogramma en Vrijheidsmaaltijd in De Hallen.

Op 5 mei organiseert de OBA met stichting Kunst en Dialoog, stichting Cultuur Generatie en De Hallen Amsterdam (Stichting TROM) het concertprogramma de Vogel Vrijheid of Vogelvrij.

Tijdens dit event herleeft in de Hallen de muziek van twee leden van het studentenverzet uit de tweede wereldoorlog: de joodse componist Lex van Delden (geb Zwaap) en dichter/schrijver Jan Willem Schulte Nordholt; DE VOGEL VRIJHEID.

Zij schreven het stuk in 1955 voor de viering van 100 jaar vakbeweging als oratorium met groot orkest. Waarom het vandaag nog zoveel zeggingskracht heeft, is te horen n de delen over de slavenopstand. Want in 1955 was er nauwelijks iemand die zich met slavernijgeschiedenis bezig hield. Dat deze jongen mannen hun idealisme uit het verzet tegen de nazi’s transponeerden naar verzet tegen iedere vorm van onderdrukking en uitbuiting, vinden we heel bijzonder.

Daarom voeren de studentenorkesten van Amsterdam en Rotterdam – gezamenlijk in grote bezetting – op initiatief van stichting CULTUURGENERATIE De Vogel Vrijheid in de originele bezetting een aantal malen uit. Met het Amsterdams en Rotterdams studentenorkest soleren zangeres/tekstschrijver Lisa Roth en Spoken Word kunstenaar Elten Kiene op nieuwe teksten die zij geïnspireerd op de Vogel Vrijheid schreven.

En opnieuw zijn het studenten – net als de makers uit het studentenverzet uit WOII – die De Vogel Vrijheid haar vleugels terug geven. In een tijd die ook om verzet en heldere keuzes vraagt gezien de verschrikkingen in de Oekraïne en elders in de wereld, vragen van klimaat en rechtvaardige verdeling, ze komen aan bod in deze uitvoering op 5 mei voorafgaand aan de vrijheidsmaaltijd, Net als de prachtige muziek van Lex van Delden olv dirigent Peter Veenhuizen.

De vogel vrijheid of vogelvrij is geïnspireerd op het originele werk van componist Lex van Delden en dichter Jan Willem Schulte Nordholt uit 1955 met toestemming van de erven.

On May 5, the OBA organizes with the foundation Kunst en Dialoog, foundation Cultuur Generatie and De Hallen Amsterdam (foundation TROM) the concert program de Vogel Vrijheid of Vogelvrij.

During this event, De Hallen revives the music of two members of the student resistance during the second world war: the Jewish composer Lex van Delden (geb Zwaap) and poet/writer Jan Willem Schulte Nordholt; DE VOGEL VRIJHEID.

They wrote the piece in 1955 for the celebration of 100 years of the trade union movement as an oratorio with large orchestra. Why it still has so much eloquence today can be heard n the parts about the slave revolt. For in 1955 there was hardly anyone concerned with slavery history. That these young men transposed their idealism from resistance to the Nazis to resistance to any form of oppression and exploitation is something we find very special.

That is why the student orchestras of Amsterdam and Rotterdam – together in large casts – are performing De Vogel Vrijheid in the original cast a number of times, at the initiative of the CULTUURGENERATIE foundation. With the Amsterdam and Rotterdam student orchestras, singer/lyricist Lisa Roth and Spoken Word artist Elten Kiene solo on new texts they wrote inspired by De Vogel Vrijheid.

And once again, it is students – like the creators from the WWII student resistance – who give The Bird Freedom its wings back. In a time that also calls for resistance and clear choices given the horrors in the Ukraine and elsewhere in the world, questions of climate and just distribution, they come up in this performance on May 5 prior to the freedom meal, Just like the beautiful music of Lex van Delden olv conductor Peter Veenhuizen.

The bird freedom or bird free is inspired by the original work of composer Lex van Delden and poet Jan Willem Schulte Nordholt from 1955 with permission of the heirs.

Vrijheidsmaaltijd: de Vogel Vrijheid
5 MEI 2022
18:00 — 19:45
Hannie Dankbaarpassage, De Hallen Amsterdam
Hannie Dankbaarpassage 47
Amsterdam
Onderdeel van Bevrijdingspodia & Cultuur
Georganiseerd door
OBA
Stichting Catharsis
stichting de Hallen (TROM)
stichting Kunst en Dialoog
Website by HOAX Amsterdam