Nieuws
Nederlanders vinden herdenken en vieren van vrijheid van groot belang
Meer dan driekwart van de Nederlanders hecht veel waarde aan de gedenkdagen.
6 mei 2022 - door de redactie

Zowel de Nationale Herdenking als Bevrijdingsdag worden nog steeds door het grootste deel van de Nederlandse bevolking belangrijk of heel belangrijk gevonden. Maar liefst 83% van de Nederlanders geeft aan de Nationale Herdenking (heel) belangrijk te vinden. Voor Bevrijdingsdag gaat dat om 75%. Dit blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek uitgevoerd door Centerdata in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Er zijn meerdere achtergronden voor het belang dat gehecht wordt aan De Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag. Zo is men van mening dat het belangrijk is om stil te staan bij de vrijheid en diegenen die daarvoor hun leven hebben gegeven. Anderen vinden dat de dagen een gevoel van saamhorigheid geven. Ook is voor velen van belang ons te realiseren dat zoiets als de Tweede Wereldoorlog niet meer zou mogen gebeuren. Mensen vinden Bevrijdingsdag iets minder belangrijk dan vorig jaar.

Nederlandse geschiedenis
De respondenten zijn in het onderzoek ook uitgebreid bevraagd naar hun kijk op de Nederlandse geschiedenis en de emoties die ze daarbij voelen. Ongeveer één op de vijf mensen voelt dankbaarheid en trots bij de geschiedenis van Nederland, gevolgd door respect en fascinatie (18% en 17%). Men voelt zich dankbaar voor de bevrijding, de bevrijders en om in Nederland in vrijheid te mogen wonen. Veel Nederlanders zijn er trots op dat we als klein land zo groot konden zijn, en men denkt daarbij o.a. aan de Gouden Eeuw en het bedwingen van water.

Eén op de tien respondenten ervaart schaamte. Hier noemt men vaak het koloniale en slavernijverleden. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen mensen uit verschillende herkomstgroepen. Zo voelen mensen met een Indonesische achtergrond  het vaakst de emotie schaamte bij de Nederlandse geschiedenis. Mensen met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond voelen vaker boosheid.

Beleving van vrijheid
Als het gaat om de beleving van vrijheid in 2022, zien we dat de vrijheid van meningsuiting gezien wordt als één van de belangrijkste rechten uit de Nederlandse grondwet. Mensen uit verschillende herkomstgroepen hebben hierover gemiddeld genomen wel een andere mening. Mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond vinden bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst belangrijker dan andere herkomstgroepen.

Als wordt gevraagd over welke onderwerpen die wereldwijd spelen mensen zich het meeste zorgen maken komen klimaatverandering (43%) en oorlog (38%) hier het meest naar voren. Er bestaan forse verschillen tussen generaties. Jongeren maken zich meer zorgen over een economische crisis, terwijl ouderen zich meer zorgen maken over migratie. Bij de groep die na de Russische inval in Oekraïne heeft deelgenomen aan het onderzoek, komt oorlog als het thema naar voren waar men zich het meeste zorgen over maakt (64%).

Lees hier het onderzoek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei liet verrichten door Centerdata.