Nieuws
75 jaar vrijheid, 75 jaar verzet
een toelichting op het thema
15 november 2019 - door de redactie

Ieder jaar kiest het Amsterdams 4 en 5 mei comité een thema voor de Vrijheidsmaaltijden die op 5 mei met partners door heel de stad worden georganiseerd. In dit lustrumjaar, 75 jaar na de bevrijding, kiezen we voor het thema ’75 jaar Vrijheid, 75 jaar Verzet’. In dit artikel lichten we dit thema verder toe.

5 mei is de dag dat we onze vrijheid vieren. Waar we op 4 mei de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog herdenken onder het motto ‘Dat Nooit Weer’ vieren we op 5 mei dat we in dorp, stad en land al 75 jaar in vrijheid leven. Die viering is daarom ook een ode aan het verzet. Het is dankzij de mensen die toen vragen stelden, stelling namen en opstonden, dat wij nu in vrijheid leven. Elke tijd kent mensen die opstaan tegen onrecht en uitsluiting. Ze zijn bekend of onbekend, met familie-achtergronden van over de hele wereld, religieus of niet, maar hebben één ding gemeen. Ze zetten zich in voor een betere versie van de stad en de samenleving. Voor een maatschappij waarin iedereen zich vrij kan voelen.

Het zijn voedselbank vrijwilligers, klimaatscholieren, strijders tegen racisme en antisemitisme, dragqueens, voorleesopa’s en oma’s en al die anderen die zich vrijwillig inzetten voor een ander.

Vastberaden, heldhaftig en barmhartig is het motto van Amsterdam, aan de stad gegeven door koningin Wilhelmina ter herinnering aan de Februaristaking, waarbij mensen opstonden voor onrecht dat een ander werd aangedaan. Elke tijd heeft mensen nodig die opkomen voor een ander. Daarom kiezen wij het moment van 5 mei om ook de Amsterdamse helden van nu te vieren en te bejubelen: Amsterdammers die zich vandaag verzetten tegen armoede, ongelijkheid, of ongeletterdheid. Het zijn voedselbank vrijwilligers, klimaatscholieren, strijders tegen racisme en antisemitisme, dragqueens, voorleesopa’s en oma’s en al die anderen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Het zijn de mensen die zich uit durven te spreken en in actie komen. 

Amsterdam kent een traditie van rebellie. Amsterdam is de stad van dwarse denkers, kritische geesten en vrijheid van meningsuiting. Maar óók kan Amsterdam een lieve stad zijn. Een stad waarin mensen elkaar helpen, waarin allerlei initiatieven voor een mooiere stad ontspruiten en waar buurtinitiatieven bloeien. Juist vanwege die liefdevolle kracht van Amsterdam willen wij de mensen eren die opstaan en in actie komen voor een ander, en dat doen we onder meer met de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. 

Over de Vrijheidsmaaltijd

Sinds 2012 gaan Amsterdammers op 5 mei samen aan tafel tijdens de Vrijheidsmaaltijd. Op pleinen, in buurthuizen, bij mensen thuis, in musea of met 500 mensen onder de bogen van het Rijksmuseum. Overal ontmoeten Amsterdammers elkaar, delen ze verhalen over hun vrijheid, koken en eten ze samen. 

Website by HOAX Amsterdam