Vrijheidsmaaltijd
Archief
Vrijheidsfeest NDSM
5 MEI 2022
14:00 — 21:00
NDSM
Let op! Dit event is al verstreken.
Vlieger, eet en praat mee tijdens het vrijheidsfeest op NDSM!

Met 77 jaar Bevrijding leken we in Nederland haast vergeten hoe het voelt om niet te kunnen gaan en staan waar we willen, wanneer we dat willen. Meer dan ooit beseffen we ons dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom staan we dit jaar op de NDSM-werf niet stil bij de vrijheid, maar bewegen we ons juist een weg door/voor de vrijheid.

Overdag kunnen kinderen hun eigen ultieme vrijheidssymbool vormgeven om mee te bewegen in de lucht: een zelfgemaakte vlieger in samenwerking met het NDSM kinderatelier. De vliegers worden om 17.00 opgelaten, en je kunt natuurlijk ook je eigen vlieger meenemen en komen vliegeren. Tijdens een uitbundig optreden van de Amsterdam Klezmer Band vinden de vliegers hun eigen weg in vrijheid.

Na het vliegeren is het tijd voor de Vrijheidsmaaltijd. NDSM geeft dit jaar ruimte aan het Mirror Restaurant van Jasper van den Berg. In het Mirror Restaurant spiegelt Jasper een plek in de wereld waar op dat moment oorlog is, waar on-vrijheid heerst, of een ramp zich voltrokken heeft. De verbinding wordt gemaakt door op deze dag, precies hetzelfde gerecht te nuttigen als tegelijkertijd op de desbetreffende plek bereid en gegeten wordt. Op 5 mei wordt gekookt voor Oekraïne. Je betaalt 5 euro, 15 euro of 25 euro. De opbrengst wordt direct via tikkies overgemaakt naar de mensen aldaar.

In aanloop naar Bevrijdingsdag gaan kunstenaars / ontwerpers Jessica van Halteren (MULAS HYBRID HAUS) en Georgy Dendoe (Sumibu) vrijheidsvlaggen maken in Huis van de Wijk – de Meeuw, in Noord. Hier laten zij kinderen de vraag wat vrijheid voor hen betekent vertalen naar grote patchwork vlaggen met gezeefdrukte prints. Deelnemers nemen hiervoor eigen kledingstukken mee die ze gaan verwerken om hun vrijheidsidealen te uiten. De uitkomsten worden op 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival gepresenteerd op de werf en krijgen een plek in de Toren van Babel, de architectonische installatie naar concept van Guido van der Werve. Deze toren is de uitgelezen plek om de vlaggen te laten wapperen – in dit project gaat het over hoe verschillende mensen hun ideale stad zien. Ook kunnen bezoekers deze dag een eigen boodschap in relatie tot bevrijdingsdag achterlaten in de toren.

Bevrijdingsfestival NDSM
• Vliegers maken: (4 en) 5 mei: 1400-17.00 – locatie Smederijplein / Toren van Babel vanaf 6 jaar – Euro 5 (stadspas 2,50)
• Vliegers oplaten: 5 mei 17.00 – locatie Toren van Babel / Smederijplein
• Vlaggen presentatie: 5 mei 17.00 – locatie Toren van Babel / Smederijplein
• Mirror Restaurant: 5 mei 17.00 – locatie tt Neveritaweg 61 (waterkant) / Euro 5 / 15 / 25
Aanmelden kan via onderstaande knop ‘Deelnemen’.

With 77 years of Liberation, we in the Netherlands seemed to have almost forgotten how it feels to not be able to go where we want, when we want. More than ever we realize that this freedom is not to be taken for granted. Therefore, this year at the NDSM Wharf we will not stop at freedom, but we will move through/for freedom.

During the day, children can design their own ultimate freedom symbol to move in the air: a self-made kite in collaboration with the NDSM children’s studio. The kites will be launched at 17.00, and of course you can also bring your own kite and fly it. During an exuberant performance by the Amsterdam Klezmer Band, the kites will find their own way in freedom.

After the kite flying it is time for the Freedom Meal. This year NDSM will be hosting Mirror Restaurant by Jasper van den Berg. In the Mirror Restaurant, Jasper mirrors a place in the world where there is currently a war, where there is a lack of freedom, or where a disaster has occurred. The connection is made by eating the exact same dish on that day as is being prepared and eaten at the same time in that particular place. On 5 May we cook for Ukraine. You pay 5 euros, 15 euros or 25 euros. The proceeds are transferred directly via tikkies to the people there.

In the run-up to Liberation Day, artists/designers Jessica van Halteren (MULAS HYBRID HAUS) and Georgy Dendoe (Sumibu) will make freedom flags in Huis van de Wijk – de Meeuw, in Noord. Here they let children translate the question what freedom means to them into large patchwork flags with screen-printed prints. Participants will bring their own garments that they will use to express their ideals of freedom. The results will be presented at the shipyard on May 5 during the Liberation Festival and will be given a place in the Tower of Babel, the architectural installation based on a concept by Guido van der Werve. This tower is the perfect place to let the flags fly – this project is about how different people see their ideal city. On this day, visitors can also leave their own message in the tower in relation to Liberation Day.

Liberation Festival NDSM
– Making kites: (4 and) 5 May: 1400-17.00 – location Smederijplein / Tower of Babel from 6 years – Euro 5 (city pass 2.50)
– Launching kites: May 5 17.00 – location Tower of Babel / Smederijplein
– Flag presentation: 5 May 17.00 – location Tower of Babel / Smederijplein
– Mirror Restaurant: 5 May 17.00 – location tt Neveritaweg 61 (waterside) / Euro 5 / 15 / 25
Registration can be done via the button ‘Participate’ below.

Thema's
Kinderen
Vrijheidsfeest NDSM
5 MEI 2022
14:00 — 21:00
NDSM
T.T. Neveritaweg
Amsterdam
Onderdeel van Bevrijdingspodia & Cultuur
Georganiseerd door
Mirror Soup Kitchen
Stichting NDSM
Website by HOAX Amsterdam