Amsterdams 4 en 5 mei comité

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité is een adviescommissie van de gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. Comitéleden zijn:  Andrée van Es (voorzitter), Marian Duff, Heleen Terwijn, Zafer Yurdakul, Felix Guttmann (penningmeester) en Jeftha Pattikawa.

Voor de uitvoering van het Meerjarenplan dat op advies van het comité door de gemeenteraad is vastgesteld is Stichting Amsterdams 4 en 5 mei comité in het leven geroepen. 

Op 5 april 2023 is het Meerjarenplan 2023-25 ‘ Tot we allemaal vrij zijn’ van het Amsterdams 4 en 5 mei comité unaniem aangenomen door de Gemeenteraad van Amsterdam. In het driejarenplan vindt u de visie van het Amsterdams comité op het herdenken en vieren in de stad, de beleidsdoelen voor de komende jaren en een beschrijving van het 4 en 5 mei programma dat het comité de komende jaren wil realiseren in de stad.

Website by HOAX Amsterdam