Kunst
Archief
Een langzame wandeling
5 MEI 2022
09:00 — 17:00
Let op! Dit event is al verstreken.
Kunstenaar Arne Hendriks doet een oefening in herdenken.

Let op: wegens omstandigheden gaat deze wandeling niet door.

Arne Hendriks maakt op 5 mei een extreem trage wandeling, geïnspireerd door experimenteel theatermaker Robert Wilson. Het is een oefening in vertragen en een onderzoek naar manieren en rituelen om te herdenken.

Hij wandelt van de Berlagebrug naar de Dam – dezelfde route die de Canadezen aflegden na de Bevrijding, op 8 mei 1945. Halverwege de wandeling neemt hij het Bevrijdingsvuur over van de estafettelopers die dat om middernacht in Wageningen hebben opgehaald. Bianca Stigter, schrijver van Atlas van een bezette stad, kent deze route als geen ander en zal meewandelen om de ervaring op te tekenen. Op verschillende momenten loopt er iemand een stukje mee om in gesprek te gaan of juist in stilte samen te zijn.

Hoe traag kan een wandeling zijn? Kun je stilstaan in beweging? Is vertragen herinneren, in een stad die alsmaar sneller gaat? Over rituelen, Levi-Strauss, sjamanisme, gemeenschap, verleden en toekomst.

An extremely slow walk along the route that the Canadians took after the Liberation

Arne Hendriks takes an extremely slow walk on May 5, inspired by experimental theater maker Robert Wilson. It is an exercise in slowing down and an investigation into ways and rituals to commemorate.

He walks from the Berlage Bridge to Dam Square – the same route that the Canadians took after the Liberation, on May 8, 1945. Halfway through the walk, he takes over the Liberation Fire from the relay runners who picked it up in Wageningen at midnight. Bianca Stigter, author of Atlas of an Occupied City, knows this route like no other and will walk along to record the experience. And at various times someone will walk along to have a conversation or to be together in silence.

How slow can a walk be? Can you stand still in motion? Is slowing down remembering, in a city that goes faster and faster? About rituals, Levi-Strauss, shamanism, community, past and future.

Een langzame wandeling
Website by HOAX Amsterdam