Herdenken
Archief
Herdenking bij monument Elias, Verkuijl, Verkuijl
4 MEI 2022
19:15 — 20:10
Haarlemmerweg
Let op! Dit event is al verstreken.
Jaarlijks wordt er op 4 mei een herdenking georganiseerd aan de Haarlemmerweg ter nagedachtenis aan Matthijs Verkuijl, Henk Verkuijl en Pieter Elias.

Matthijs Verkuijl, Henk Verkuijl en Pieter Elias zijn op 15 december 1944 gefusilleerd op de locatie van het monument Elias, Verkuijl, Verkuijl.

Voorafgaand aan de herdenking lopen nabestaanden, buurtgenoten, en ouders, kinderen en leerkrachten van basisschool Veerkracht samen in een stoet naar het monument. 

Bij het monument is de gelegenheid tot het leggen bloemen, herdenken we samen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en staan we stil bij oorlog en geweld in de wereld. 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Programma

19.15 verzamelen bij basisschool Veerkracht, Slotermeerlaan 160

19.30 vertrek stoet naar monument Haarlemmerweg 

19.40 herdenking bij monument Haarlemmerweg

20.10 einde herdenking

Let op: de herdenking is ter hoogte van de Coronelstraat 1 op de Haarlemmerweg.

Matthijs Verkuijl, Henk Verkuijl and Pieter Elias were executed on 15 December 1944 at the location of the monument Elias, Verkuijl, Verkuijl.

Prior to the commemoration, next of kin, neighbors, and parents, children and teachers of Veerkracht Elementary School walk together in a procession to the monument.

At the monument there is the opportunity to lay flowers, we commemorate the victims of the Second World War together and we reflect on war and violence in the world.

You are cordially invited to be present.

Program

19.15 Gather at elementary school Veerkracht, Slotermeerlaan 160.

19.30 Departure of the procession to monument Haarlemmerweg

19.40 Commemoration at monument Haarlemmerweg

20.10 end of the commemoration

Herdenking bij monument Elias, Verkuijl, Verkuijl
4 MEI 2022
19:15 — 20:10
Haarlemmerweg
Coronelstraat
Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Website by HOAX Amsterdam