Herdenken
Archief
Herdenking Kop van het Java-eiland
4 MEI 2022
10:30 — 11:00
Kop van java eiland
Let op! Dit event is al verstreken.
Herdenken in het historisch hart van de koloniale Nederlandse scheepvaart

Naarmate er minder oud-medewerkers en reizigers van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN-ers) en nabestaanden zijn, verandert de herdenking van karakter. Steeds meer bewoners en omwonenden van het Java-eiland komen met hun kinderen en kleinkinderen naar deze 4 mei herdenking voor een eerbetoon aan diegenen die omkwamen in de oorlog. Herinneren, herdenken en gedenken blijft zinvol, nu en in de toekomst.

Java-eiland tijdens WOII

Tot 1970 was het Java-eiland het hart van de Nederlandse koloniale scheepvaart. De Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) was de grootste reder op het eiland. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gingen de Nederlandse koopvaardijschepen varen voor de geallieerde bondgenoten. 

De koopvaardijschepen, waaronder die van de SMN, vervoerden troepen, wapens, olie en andere grondstoffen onder de meest gevaarlijke omstandigheden. Met name door de Duitse U-Boote werden veel Nederlandse schepen tot zinken gebracht. Op de schepen van de SMN kwamen ruim 600 bemanningsleden en geallieerden om.

Programma

Tijdens de herdenking worden toespraken gehouden door de oud-collega’s van de SMN en het Stadsdeelbestuur van Amsterdam Oost. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Waterlandse Harmonie. Dan wordt er twee minuten stilte gehouden, waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. Na afloop krijgt iedereen een witte roos die bij het monument gelegd kan worden. Daarna kunt u napraten in hotel Jakarta. De koffie wordt aangeboden door het stadsdeel.

Commemoration Head of Java Island

As there are fewer former employees and travellers of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN-ers) and their relatives, the character of the commemoration changes. More and more residents of Java Island are coming with their children and grandchildren to this May 4th commemoration to pay tribute to those who died during the war. Remembering and commemorating remains meaningful, now and in the future.

Java island during World War II  

Until 1970, Java Island was the heart of Dutch colonial shipping. The Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) was the largest shipowner on the island. After the outbreak of the Second World War, the Dutch merchant ships sailed for the allied allies.

The merchant ships, including those of the SMN, transported troops, weapons, oil and other raw materials under the most dangerous conditions. Many Dutch ships were sunk, especially by the German U-Boote. More than 600 crew members and allies perished on the ships of the SMN.

Program

During the commemoration, speeches will be given by the former colleagues of the SMN and the City Council of Amsterdam East. The musical accompaniment is provided by the Waterlandse Harmonie. Then there is two minutes of silence, after which the Wilhelmus is played. And everyone gets a white rose that can be placed at the monument. Afterwards you can chat in hotel Jakarta. Coffee is offered by the district.

Herdenking Kop van het Java-eiland
4 MEI 2022
10:30 — 11:00
Kop van java eiland
Javakade 201
Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Website by HOAX Amsterdam