Herdenken
Archief
Herdenking Monument Rozenoord in het Amstelpark
4 MEI 2022
19:25 — 20:30
Stoelen monument Rozenoord (Amstelpark)
Let op! Dit event is al verstreken.
Elk van de stoelen staat voor een individu met een eigen persoonlijkheid en een eigen verhaal

Op woensdag 4 mei 2022 vindt vanaf 19:25 uur de herdenking plaats bij het Rozenoord Monument in het Amstelpark. Om 20.00 uur zal er opnieuw twee minuten stilte in acht worden genomen. Na afloop is er gelegenheid om bloemen te leggen.

In 2015 werd het Rozenoord Monument van kunstenaar Ram Katzir geplaatst in het Amstelpark. Bezoekers van het Rozenoord Monument zien een grote installatie bestaande uit honderd stoelen. De stoelen staan schijnbaar willekeurig verspreid over het veld, alsof ze nog maar enkele minuten geleden in gebruik waren. De stoelen zijn opgesteld volgens de acht data waarop de 106 slachtoffers zijn gefusilleerd die tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog bij de voormalige kwekerij Rozenoord aan de Amsteldijk zijn geëxecuteerd. In 2018 werden nog eens 6 namen bekend van een tot dan toe onbekende executiedatum in september 1944. Dit was aanleiding om in september 2018 nog eens 6 stoelen toe te voegen. In totaal zijn er nu dus 106 stoelen.

 

Programma 4 mei:
19:25 Herdenking bij monument.
20:00 2 minuten stilte.
20:10 Drankje bij restaurant De Hop.

Locatie: Het monument ligt naast de ingang aan de Amstelzijde van het Amstelpark.

Eerste herdenking bij Rozenoord aan de Amstel door het MARNIX dispuut, juni 1945. Foto: NIOD

On Wednesday, May 4, 2022, starting at 19:25, the commemoration will take place at the Rozenoord Monument in the Amstel Park. At 20:00 hours there will be another two minutes of silence. Afterwards there will be an opportunity to lay flowers.

In 2015, the Rozenoord Monument by artist Ram Katzir was placed in the Amstelpark. Visitors to the Rozenoord Monument see a large installation consisting of one hundred chairs. The chairs are seemingly randomly scattered across the field, as if they were in use just a few minutes ago. The chairs are arranged according to the eight dates on which the 106 victims who were executed towards the end of World War II at the former Rozenoord nursery on the Amsteldijk were shot. In 2018, another 6 names became known from a hitherto unknown execution date in September 1944. This prompted the addition of another 6 chairs in September 2018. So in total there are now 106 chairs.

Herdenking Monument Rozenoord in het Amstelpark
4 MEI 2022
19:25 — 20:30
Stoelen monument Rozenoord (Amstelpark)

Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Gratis
Website by HOAX Amsterdam