Herdenken
Archief
Herdenking Ransdorp
4 MEI 2022
19:30 — 20:30
Kerk Ransdorp
Let op! Dit event is al verstreken.
Herdenkingsbijeenkomst in een kleine gemeenschap.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in de voormalige kerk van Ransdorp worden al diegenen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Zoals in de rest van Nederland zal om 20.00 uur hiervoor 2 minuten stilte in acht genomen wordt.

Dit jaar is de gastspreker Marjan de Boo. Marjan is fluitiste in de Waterlandse Harmonie. Haar opa was Joop IJisberg, tramconducteur op lijn 7 en betrokken bij de organisatie van de Februaristaking in 1941. Op 19 november werd hij op de vliegbasis Soesterberg gefusilleerd. Marjan vertelt zijn verhaal en de invloed van deze gebeurtenissen op het leven van haar familie en de maatschappij.

De bijeenkomst zal muzikaal omlijst worden door de Waterlandse harmonie olv. Thomas Geerts.

Na het programma is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie met cake, nog even na te praten over het programma.

Taptoe: Thomas Geerts.

Wilhelmus: Waterlandse Harmonie.

Vlagceremonie: Leerlingen groep 8 van de o.b.s. de Weidevogel.

Collecte: Bij de uitgang vindt U de collecte voor giro 555 voor Oekraïne

During the annual gathering in the former church of Ransdorp all those who died or were killed during World War II and all those who died in war situations and peace operations after World War II will be commemorated. As in the rest of the Netherlands, at 20.00 hours 2 minutes of silence will be observed for this.

This year the guest speaker is Marjan de Boo. Marjan is a flautist in the Waterlandse Harmonie. Her grandfather was Joop IJisberg, streetcar conductor on line 7 and involved in the organization of the February strike in 1941. On 19 November he was executed at the airbase Soesterberg. Marjan tells his story and the influence of these events on the lives of her family and society.

The meeting will be musically accompanied by the Waterlandse Harmonie, conducted by Thomas Geerts.

After the program there will be an opportunity to discuss the program while enjoying a cup of coffee and cake.

Thema's
Concert
Herdenking Ransdorp
4 MEI 2022
19:30 — 20:30
Kerk Ransdorp

Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Georganiseerd door
Kerk Ransdorp
Waterlandse Harmonie
Website by HOAX Amsterdam