Herdenken
Archief
Herdenking Tuindorp-Oostzaan en Molenwijk
4 MEI 2022
18:00 — 20:30
Molenwijk en Tuindorp Oostzaan
Let op! Dit event is al verstreken.
Vrijheid in verbondenheid

Programma 4 mei

Bethelkerk Herdenking

Gedenk samen of online

18.oo Bethelkerk, Plejadenplein 44, bezichtiging tentoonstelling van de gedichten van groepen 8 van de scholen in de buurt
19:00 Vertrek Stille Tocht Bethelkerk naar monument begin Meteorensingel. De stille tocht door Tuindorp is een zichtbare activiteit in Tuindorp Oostzaan naar de plechtigheden bij het monument.
19:30 Herdenking bij monument
20:00 Twee minuten stilte, gevolgd door kranslegging monument Meteorenweg
20.30 koffie en thee bij het monument.
Monument Meteorenweg Herdenking

19:30 start plechtigheid: de jeugd verwoordt de oorlog

20:00 2 minuten stilte

Programma 4 mei

Program 4 may

Bethel Church Commemoration

Commemoration together or online

18:oo Bethel church, Pleiadesplein 44, visit exhibition of the poems of groups 8 of the schools in the neighborhood
19:00 Departure Silent Procession Bethelkerk to monument at the beginning of Meteorensingel. The silent march through Tuindorp is a visible activity in Tuindorp Oostzaan towards the ceremonies at the monument.
19:30 Commemoration at the monument
20:00 Two minutes of silence, followed by laying a wreath at the monument on Meteorenweg.
20:30 Coffee and tea at the monument.

Monument Meteorenweg Commemoration

19:30 Start ceremony: Youth expresses the war

20:00 Two minutes of silence

Herdenking Tuindorp-Oostzaan en Molenwijk
4 MEI 2022
18:00 — 20:30
Molenwijk en Tuindorp Oostzaan
Plejadenplein 44
Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Website by HOAX Amsterdam