Herdenken
Archief
Herdenking Zaanhof
4 MEI 2022
19:30 — 20:30
Zaanhof
Let op! Dit event is al verstreken.
Het 4 mei comité Spaarndammerbuurt organiseert de herdenking op het Zaanhof.

Programma

5 kinderen staan bij de Vlaggenmasten met de Nederlandse vlag en de vlaggen van de geallieerden.

1 mast blijft leeg: daar hangt normaal de vlag van de Sovjet-Unie.

Kinderen delen van tevoren bloemen uit aan allen die aanwezig zijn zodat iedereen een bloem kan neerleggen.

3 sprekers:

  • Alle van Steenis: bestuurder bij de Montessori scholen en actief bij het liturgisch centrum van de Dominicuskerk
  • Tonny Biesterveld: draagt een van haar eigen gedichten voor
  • Carolien de Heer: DB Stadsdeel West

De sprekers worden afgewisseld door de stemmige muziek van Tavenu Kaph

Om 20:00 uur 2 minuten stilte, daarna het Wilhelmus, hijsen van de vlaggen door de kinderen en gelegenheid tot het leggen van bloemen en kransen. 

Na afloop gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie en thee in de Horizon, Hembrugstraat 156.

Program

5 children stand at the Flagpoles with the Dutch flag and the flags of the Allies.

1 pole remains empty: normally the flag of the Soviet Union hangs there.

Children distribute flowers in advance to all present so that everyone can place a flower.

3 speakers:

Alle van Steenis: administrator of the Montessori schools and active in the liturgical center of the Dominicus Church
Tonny Biesterveld: recites one of her own poems
Carolien de Heer: DB District Council West

The speakers are interspersed by the tuneful music of Tavenu Kaph

At 20:00 hours 2 minutes of silence, then the Wilhelmus, hoisting of the flags by the children and opportunity to lay flowers and wreaths.

Afterwards, opportunity to chat over a cup of coffee and tea in the Horizon, Hembrugstraat 156.

Herdenking Zaanhof
4 MEI 2022
19:30 — 20:30
Zaanhof
Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Website by HOAX Amsterdam