Concert
Archief
Maktub – Concert met Roos Meijer & friends
5 MEI 2018
20:30
Oosterkerk
Let op! Dit event is al verstreken.
Vijf maanden in Griekse vluchtelingenkampen vormden de inspiratie voor dit muziekstuk.

Roos Meijer bracht vorig jaar vijf maanden door in vluchtelingenkampen in Griekenland en heeft de verhalen die ze daar van de mensen hoorde omgetoverd tot muziek. Met inspiraties als Fairuz, maar ook Bon Iver, kan je een bijzondere mix van Westerse en Oosterse popmuziek verwachten, die je meeneemt in de belevingswereld van een vluchteling.

Op 4 en 5 Mei denken wij terug aan de verschrikkelijke tijd van de Tweede Wereldoorlog, en de verlossing hiervan. Terwijl wij ontzettend dankbaar kunnen vieren dat er geen oorlog meer is, zijn er ontzettend veel andere mensen op de wereld die momenteel nog in oorlogsgebied leven. Op 5 Mei willen wij ook aandacht aan hen besteden.

‘Maktub’ – Arabisch voor ‘geschreven’ is muziek geïnspireerd op de verhalen van vluchtelingen die Roos Meijer ontmoet heeft tijdens haar vrijwilligerswerk in Griekenland. Met deze muziek probeert ze aandacht voor de situatie te genereren en bewustzijn te verspreiden.

‘In het nieuws wordt alleen gepraat over getallen, over een crisis, over een probleem. Maar uiteindelijk gaat het wel over individuen, over mensen. En in mijn ogen moeten we proberen liefde voor de mensheid meer te stimuleren, in deze tijden van angst en haat.’

Alle opbrengst van de EP ‘Maktub’ zal gaan naar waar de inspiratie voor de muziek vandaan kwam: vluchtelingen. Roos doneert de volledige winst aan een Nederlandse organisatie die -net als zij- muziek gebruikt om vluchtelingen te helpen: Sounds of Change. Dit is een organisatie die hulpverleners, docenten en vrijwilligers in en rondom conflictgebieden opleidt om muzieklessen te geven aan kinderen in vluchtelingenkampen.

Aanvang 20.30 uur, aansluitend op vrijheidsmaaltijd Museum ‘t Kromhout.
De avond in de Oosterkerk is gratis, en alle donaties zullen aan Sounds of Change worden gedoneerd.

Time spent in Greek refugee camps inspired this musical piece by Roos Meijer.

Roos Meijer spent five months in refugee camps in Greece last year and transformed the stories she heard from the people there into music. With sources of inspiration such as the Lebanese singer Fairuz, but also the American Indie singer Bon Iver, you can expect a special mix of Western and Eastern pop music, which takes you into the experience of a refugee.

On May 4 and 5, we will remember the terrible time of the Second World War, and its redemption. While we can celebrate with great gratitude that there is no more war, there are countless people in the world who are currently still living in a war zone. We also want to pay attention to them on May 5th.

‘Maktub’ – Arabic for ‘fate’ or ‘what is written’ is music inspired by the stories of refugees that Roos Meijer met during her volunteer work in Greece. With this music she tries to generate attention for the situation and to spread awareness.

‘The news only talks about numbers, about a crisis, about a problem. But in the end it is about individuals, about people. And in my view we should try to stimulate love for humanity more, in these times of fear and hatred.’

All proceeds from the EP ‘Maktub’ will go to where the inspiration for the music came from: refugees. Roos donates the entire profit to a Dutch organization that – just like her – uses music to help refugees: Sounds of Change. This is an organization that trains aid workers, teachers and volunteers in and around conflict areas to give music lessons to children in refugee camps.

Starts at 8.30 pm, following the Freedom Meal at Museum ‘t Kromhout.
The evening in the Oosterkerk is free, and all donations will be donated to Sounds of Change.

Maktub – Concert met Roos Meijer & friends
5 MEI 2018
20:30
Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1
Amsterdam
Volgeboekt
Website by HOAX Amsterdam