Theater
Archief
Meer dan Bauxiet
3 MEI 2022
21:00
Frascati
4 MEI 2022
21:00
Frascati
Let op! Dit event is al verstreken.
Theatervoorstelling over Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op dinsdag 3 en woensdag 4 mei 2022 presenteert Theater Na de Dam om 21:00 uur Meer dan Bauxiet van en met Emma Lesuis in Frascati Theater. Emma Lesuis doet onderzoek naar Suriname tijdens WOII en neemt het publiek mee in een open toonmoment. Want “Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog, daar weten we met z’n allen veel te weinig vanaf” aldus Emma Lesuis.

Lesuis doet onderzoek naar die tijd in de oude kolonie. De aanleiding was een schat aan filmpjes uit de jaren ’40 en ’50 in Suriname van filmmaker en fotograaf Wim van der Ziel, die ze via de beste vriend van haar ouders heeft geërfd. 

Suriname viel onder het Koninkrijk der Nederlanden en was dus ook van 1940 tot 1945 in oorlog. De Amerikanen haalden er bauxiet voor de wapenindustrie, dat is wel bekend. Maar er zijn zoveel meer verhalen. Bijvoorbeeld dat er veel Surinaamse soldaten en verzetshelden hebben meegestreden, dat er vermeende NSB’ers uit Nederlands-Indië in een interneringskamp op Jodensavanne werden gestopt, dat er vele Joodse vluchtelingen in Paramaribo belandden. Emma ging naar Suriname, sprak met mensen die deze periode beleefd hebben en bezocht de plekken van belang. 

Het resultaat van haar vooronderzoek presenteert ze in een open toonmoment, met muziek van Rory Ronde, op 4 en 5 mei in Theater Frascati en op 12 mei in Theater Rotterdam.

Onderbelichte verhalen

We vieren op 5 mei Bevrijdingsdag, toen eindigde in Nederland de bezetting, maar hoe bevrijd was iedereen nou echt? Voor veel Nederlanders werkte de oorlog nog jaren en zelfs generaties door. Theater Na de Dam ziet het als zijn rol om theater te maken over onderbelichte oorlogsverhalen en pijn die niet erkend is. Zo is er naast theater over Nederlands-Indië ook een project over Suriname in WOII en worden er jongerenprojecten gemaakt over de misstanden in de psychiatrische verpleeghuizen tijdens de oorlog. 

Idee, onderzoek, presentatie: Emma Lesuis
Muziek: Rory Ronde
Dramaturgie: Jaïr Stranders
Productie: Inger Stam
Research: Xaviera Arnhem
Met dank aan Dutchculture, 4 en 5 mei Amsterdam

On Tuesday the 3rd and Wednesday the 4th of May 2022, Theater Na de Dam will present More than Bauxite by and with Emma Lesuis in Frascati Theater at 9 p.m. Emma Lesuis conducts research into Suriname during WWII and takes the audience along in an open show moment. Because “Suriname during the Second World War, we all know far too little about that,” says Emma Lesuis.

Lesuis is researching that time in the old colony. The occasion was a wealth of films from the 1940s and 1950s in Suriname by filmmaker and photographer Wim van der Ziel, which she inherited through her parents’ best friend.

Suriname fell under the Kingdom of the Netherlands and was therefore also at war from 1940 to 1945. The Americans obtained bauxite for the arms industry, that is well known. But there are so many more stories. For example, that many Surinamese soldiers and resistance heroes played an important part in the war, that alleged members of the NSB from the Dutch East Indies were put in an internment camp on Jodensavanne in Suriname, that many Jewish refugees ended up in Paramaribo. Emma went to Suriname, spoke with people who experienced this period and visited several places of interest.

She will present the result of her preliminary research in an open presentation, with music by Rory Ronde, on the 4th and 5th of May in Theater Frascati and on May 12th in Theater Rotterdam.

Underexposed stories

We celebrate Liberation Day on May 5, when the occupation ended in the Netherlands, but how liberated was everyone really? For many Dutch people, the war continued for years and even generations. Theater Na de Dam sees it as its role to create theater about underexposed war stories and unrecognized pain. For example, in addition to theater about the Dutch East Indies, there is also a project about Suriname in WWII and youth projects are being made about the abuses in psychiatric nursing homes during the war.

Meer dan Bauxiet
3 MEI 2022
21:00
Frascati
Nes 63
Amsterdam
4 MEI 2022
21:00
Frascati
Nes 63
Amsterdam
Onderdeel van Theater Na de Dam Kaarten: €15
Website by HOAX Amsterdam