Cultureel programma
Nabeschouwing | Naar een Inclusieve Nationale Herdenking 2024
6 MEI 2024
20:00 — 22:00
Pakhuis de Zwijger
We vragen ons af: hoe stopt herdenken 'eigendom' te zijn en wordt het iets van ons allemaal?

Nabeschouwing van de nationale herdenking van 2024, welke verhalen worden herdacht en welke vergeten?

Op maandagavond 6 mei 2024 van 20:00 uur tot 22:00 uur organiseert Stichting Nederland Wordt Beter het evenement ‘Naar een Inclusieve Nationale Herdenking 2024’. Het evenement is onderdeel van de programmering van 3 Mei: Dag van Empathie, die jaarlijks plaatsvindt op de vooravond van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag.

Tijdens deze nabeschouwing van de Nationale Herdenking op 4 mei kijken we samen met onze diverse gasten naar de Nationale Herdenking en reflecteren we op de speeches en inhoud van de herdenking vanuit diverse invalshoeken. Sluit de herdenking en het programma aan bij de behoeften en ontwikkelingen uit de samenleving? En wat is het belang en urgentie van de herdenking vandaag de dag? Mensen die zelf vanuit oorlog komen voelen zich niet altijd onderdeel van deze nationale herdenking. We vragen ons daarbij af, hoe stopt herdenken ´eigendom´ te zijn en wordt het iets van ons allemaal?

Programma & Locatie
Binnenkort wordt het volledige programma hier bekend gemaakt.

Informatie Dag van Empathie
De Dag van Empathie heeft als doel meer begrip voor en bewustwording van verschillen binnen de Nederlandse samenleving te creëren. Met de Dag van Empathie willen wij Nederlanders in aanraking brengen met verhalen van anderen met wie ze op het eerste gezicht weinig gemeen lijken te hebben. Zo willen we bijdragen aan meer respect, empathie en verbondenheid, waarin mensen elkaar minder snel veroordelen, maar zichzelf in elkaar herkennen. De Dag van Empathie bestaat uit een hoofdevenement op 3 mei in Amsterdam, een nabeschouwing op 4 mei, een Empathische Kalender met activiteiten in mei door heel Nederland en een gratis lespakket Empathie voor scholen.

Meer informatie over de Dag van Empathie vind je hier: www.dagvanempathie.nl

Nabeschouwing | Naar een Inclusieve Nationale Herdenking 2024
6 MEI 2024
20:00 — 22:00
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Georganiseerd door
3 mei: Dag van Empathie
Nederland Wordt Beter
Website by HOAX Amsterdam