Vrijheidsmaaltijd
Archief
Ode aan de Amsterdamse Familie bij Buurvrouwennetwerk Oost
5 MEI 2019
13:30 — 17:30
Flevopoort
Let op! Dit event is al verstreken.

Met deze Vrijheidslunch willen wij verschillende culturen samenbrengen met als doel samen eten en verbinding zoeken. Samen genieten we van een Vrijheidslunch met een bijzonder verhaal, muziek en dans.

Programma

Ontvangst om 13.30 uur door vrijwilligers van het Buurvrouwennetwerk. De Vrijheidslunch wordt geopend met een speciale Vrijheidstoost en een bijzonder verhaal, over het Passagiersschip MS Willemstad dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden werd ingezet voor bevoorrading. Wij staan stil bij het monument van de oorlogslachtoffers 1940 -1945 van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM). De jaarlijkse herdenking waarmee de zeelieden worden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen terwijl zij dienst deden op Nederlandse koopvaardijschepen die door de geallieerden werden ingezet voor bevoorrading. Onder hen ook velen van Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse afkomst. Een hoofdstuk uit de geschiedenis waar nog steeds onvoldoende aandacht voor is.

Tijdens de Lunch is er een speciale Dialoog over de Vrijheid. Er wordt ook muziek ten gehore gebracht. Ons doel is op deze middag gezamenlijk verbinding te zoeken en meer hoop en liefde aan elkaar te geven met de bedoeling dit ook door te geven aan anderen binnen de Amsterdamse Familie!

De Vrijheidslunch voor iedereen – jong en oud!                  

Entree: bijdrage 3,00 euro
Reserveren: via info@buurvrouwennetwerk.nl

Over Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost                                                                                         

Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost (Stichting BVN) Samen sterk in Eigen Buurt is een duurzame verbinding tussen vrouwen met verschillende achtergronden binnen onze samenleving en voor jong en oud. Diversiteit is onze meerwaarde: door binnen onze diverse samengestelde maatschappij zich sterk te maken om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan een beter leef-, woon-, en werkklimaat.
Ode aan de Amsterdamse Familie bij Buurvrouwennetwerk Oost
5 MEI 2019
13:30 — 17:30
Flevopoort
Kramatplantsoen 101
Amsterdam
Onderdeel van Vrijheidsmaaltijden
Georganiseerd door
Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost
Volgeboekt
Website by HOAX Amsterdam