Herdenken
Archief
Oecumenische vesper Raad van Kerken Amsterdam
4 MEI 2022
18:45
Waalse Kerk
Let op! Dit event is al verstreken.

Als Amsterdamse kerken staan we voorafgaand aan de Dodenherdenking stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld en bidden we om vrede in meerdere talen.

 

Aan de hand van het landelijke thema ‘Vrijheid in Verbondenheid’ is er in de Waalse Kerk aan het Walenpleintje een korte oecumenische viering met vertegenwoordigers uit verschillende Amsterdamse kerken, waaronder de orthodoxe kerk. We staan stil bij wat vrijheid kost: we gedenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en in meerdere talen bidden we om vrede en vrijheid hier en nu. We lezen een kort Bijbelfragment, en het thema komt terug in muziek en zang. Na afloop lopen we met wie dat wil naar de Dam voor de Dodenherdenking.

Oecumenical vesper council churches of Amsterdam

As churches of Amsterdam we take a moment previous to the commemoration of the dead to reflect on the victims of war and violence and pray for peace in several languages. 

 

In light of the national theme of ‘Freedom in connection’ is there an oecumenical vesper with representatives from different Amsterdam churches, among which is the orthodox church. We reflect on the question of what freedom costs.  We remember the victims of World War Two, we pray for peace and freedom in different languages. We read a short piece from the bible and the theme will return in music and song.

Oecumenische vesper Raad van Kerken Amsterdam
4 MEI 2022
18:45
Waalse Kerk
Walenpleintje 159
Amsterdam
Gratis
Website by HOAX Amsterdam