Rozenoord Herdenking

Herdenken
Archief
4 MEI 2022
19:30
Monument Fusilladeplaats Rozenoord bij het C.W. Ittmannpad
Let op! Dit event is al verstreken.
Wij nodigen u uit om op 4 mei de herdenking bij te wonen bij het monument Rozenoord.

Vlakbij deze plek werden op het terrein van de voormalige kwekerij Rozenoord aan het eind van de oorlog meer dan 100 verzetsstrijders gefusilleerd.

Programma

18.30 ontvangst in het speeltuingebouw Gaaspstraat 8

18.50 start Stille Tocht onder begeleiding van trommelaars

19.30 herdenking met toespraken & zang

20.00 twee minuten stilte

20.02 Wilhelmus

20.05 bloem- en kranslegging

Hierna bent u welkom in het speeltuingebouw voor een drankje. Voor ouderen en invaliden is vervoer aanwezig. Om 18.50 vertrekken vanaf de speeltuin Gaaspstraat busjes naar Rozenoord. Na afloop kunt u met de busjes weer terug naar de speeltuin.

Tussen 12.00 en 14.00 kunt u bloemen en kransen laten bezorgen in het speeltuingebouw om deze van daaruit zelf mee te voeren tijdens de stille tocht naar de gedenkplaats. Meer informatie: www.kindermonument.org

Near this spot, more than 100 resistance fighters were executed on the grounds of the former Rozenoord nursery at the end of the war.
Program

18.30 reception in the playground building Gaaspstraat 8

18.50 Start of Silent March accompanied by drummers

19.30 Commemoration with speeches & singing

20.00 Two minutes silence

20.02 National Anthem

20.05 Laying of flowers and wreaths

After this you are welcome in the playground building for a drink. Transport is available for the elderly and invalids. At 18.50 minibuses will depart from the playground Gaaspstraat to Rozenoord. Afterwards you can take the buses back to the playground.

Between 12.00 and 14.00 you can have flowers and wreaths delivered to the playground building to carry them from there during the silent march to the memorial site. More information: www.kindermonument.org

Rozenoord Herdenking
4 MEI 2022
19:30
Monument Fusilladeplaats Rozenoord bij het C.W. Ittmannpad
Amsteldijk 292
Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Website by HOAX Amsterdam