Vrijheidscollege met Natascha van Weezel

Lezing & debat
Archief
5 MEI 2019
15:45
Het Ketelhuis
Let op! Dit event is al verstreken.

Natascha van Weezel (1986) is auteur en documentairemaker. Haar familiegeschiedenis beïnvloedt het werk van Van Weezel. Haar ouders zijn journalisten Anet Bleich en Max van Weezel, beiden kinderen van overlevers van de Holocaust. Van haar veertiende tot haar negentiende leed ze aan anorexia. Een bezoek aan Auschwitz had invloed op haar herstel. Van Weezel studeerde in 2012 af aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam met documentaire over kleinkinderen van Holocaustoverlevenden, waarover ze in 2015 ook een boek schreef met de titel ‘De derde generatie’. Ze schreef het boek ‘Thuis bij de vijand’, over de relatie tussen moslims en Joden in Nederland. Met haar vader schreef ze een wisselcolumn in Trouw en ze is vaste columnist bij het Parool. In 2018 reisde een maand op de fiets voor haar serie ‘Natascha’s Beloofde Land’(VPRO) door Israël en de Westbank. Haar doel was om het conflict van alle kanten op een genuanceerde manier in beeld te brengen. Van Weezel: “Ik ben journalist geworden, omdat ik apathie het ergste vind wat er is, bij welk onderwerp dan ook.”

Natascha’s opa was haar held. Hij vluchtte vanuit Polen naar Nederland en daarna via Frankrijk naar Zwitserland, om uit handen te blijven van het nazi-regime. Hij leerde haar trouw te blijven aan haar idealen. In haar poeziëalbum schreef hij: “Lieve Tascha, onthoud dit goed: wit of zwart, arm of rijk, alle mensen zijn gelijk.” Maar ten opzichte van het Palestijns-Isrealisch conflict, was het voor Natascha lange tijd een worsteling. Ze weet dat Israeliërs heel bang zijn voor Palestijnen, en Palestijnen heel boos op Israeliërs. Toch viel het haar op dat haar Israëlisch vrienden nog nooit een Palestijn ontmoet hadden. En andersom. Dus ging Natascha zelf op zoek. Ze reisde op de fiets van Israël naar de Westbank, en sprak met iedereen. Van de familie van Palestijnse aanslagplegers (‘martelaren’) tot Instagram-influencers die gesponsord worden door de Israëlische wapenindustrie, van Joodse nederzettingbewoners, tot Palestijnse stedenbouwers. De vierdelige documentaireserie ‘Natascha’s beloofde land’ is een persoonlijke zoektocht naar alle radicale standpunten, van hopeloos tot hoopvol.

Om die documentaireserie te maken moest Natascha eerst haar eigen bubbel verlaten. Wat hielp waren haar nieuwsgierigheid en de humanistische idealen van haar opa. Maar het kon niet zonder haar comfortabele leven waarin ze verkeerde, in de groep van jonge Israëliërs, achter zich te laten. Het leverde veel kritiek op, maar het was ook een bevrijding.

Reserveren kan via deze link.

In de aanloop naar en op 5 mei worden in heel Nederland ruim 40 Vrijheidscolleges gegeven door verschillende sprekers. De Vrijheidscolleges vinden voor de 7e keer plaats en worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Bevrijdingsfestivals en hun regionale partners. Iedere spreker deelt in een college zijn of haar eigen visie op vrijheid. Verleden en heden worden hierbij nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Inspiratiebronnen voor de colleges zijn nog steeds de ‘Four Freedoms’ die de Amerikaanse President Franklin D. Roosevelt in 1941 formuleerde: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst. Ook het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei ‘In vrijheid kiezen’ komt terug in de colleges.

Vrijheidscollege met Natascha van Weezel
5 MEI 2019
15:45
Het Ketelhuis
Pazzanistraat 4
Amsterdam
Onderdeel van Bevrijdingspodia & Cultuur
Volgeboekt
Website by HOAX Amsterdam