Vrijheidsmaaltijd
Archief
Vrijheidslunch OBA Javaplein
5 MEI 2022
12:00 — 14:00
OBA Javaplein
Let op! Dit event is al verstreken.
Neem je bord, bestek en iets lekkers mee en schuif aan op het Javaplein.

Op donderdag 5 mei geven wij de vrijheid door met een gezamenlijke lunch met onze buurtgenoten! Neem je bord, bestek en iets lekkers mee en schuif ook aan. Met samen eten, mooie woorden, muziek en vooral ontmoeting en aandacht voor elkaar vieren wij met elkaar de vrijheid.

Met onder andere: De Dappere Dames (hapjes), live muziek door het jazzduo van Bjørk Semey en Francisco Garrido (gitaar en bass), drumorkest Kids van Oost, Stadsdichter van IJburg Pieter Stroop van Renen komt een speciaal gelegenheidsgedicht voordragen en binnen staat de Vertelmachine van Marjolein Boterenboord. En verder vooral ook tijd voor ontmoeting en aandacht voor elkaar. We vieren met elkaar de vrijheid!

De lunch is gratis, aanmelden is niet nodig (maar kom wel op tijd als je zeker wil zijn van een plekje!).

Ook kun je van 2 t/m 5 mei terecht in de OBA om je eigen kaart te tekenen van stadsdeel Oost, op de tekenmachine van kunstenaar Marjolijn Boterenbrood. Waar voel je je vrij in jouw stadsdeel, en waar kun je vrij bewegen? Teken, schrijf, dicht, huil of zing het op de rol papier die op de tekenmachine ligt. Meer informatie vind je hier.

Organisatie ven de lunch is in handen van OBA Javaplein en Alle Kleuren Oost.

On Thursday, May 5, we will be passing on freedom with a joint lunch with our neighbors! Bring your plate, cutlery and something tasty and join us. With food, beautiful words, music and above all meeting and paying attention to each other, we celebrate freedom together.

With among others: De Dappere Dames (snacks), live music by the jazz duo of Bjørk Semey and Francisco Garrido (guitar and bass), drum orchestra Kids van Oost, City Poet of IJburg Pieter Stroop van Renen will recite a special poem for this occasion and inside there will be the Storytelling Machine of Marjolein Boterenboord. And above all, time for meeting each other and paying attention to each other. Together we celebrate freedom!

The lunch is free, registration is not necessary (but be on time if you want to be sure of a place!).

You can also come to the OBA from 2 to 5 May to draw your own map of the eastern part of the city on artist Marjolijn Boterenbrood’s drawing machine. Where do you feel free in your district, and where can you move freely? Draw, write, close, cry or sing on the roll of paper lying on the drawing machine. More information can be found here.

The lunch is organized by OBA Javaplein and All Colors East.

Vrijheidslunch OBA Javaplein
5 MEI 2022
12:00 — 14:00
OBA Javaplein
Javaplein 2
Amsterdam
Onderdeel van Bevrijdingspodia & Cultuur
Website by HOAX Amsterdam