Vrijheidsmaaltijd
Archief
Vrijheidsmaaltijd Ajuau & Etta Gym
5 MEI 2019
18:00 — 21:00
Stichting Ajuau Etta Gym
Let op! Dit event is al verstreken.

Ajuau & Etta Gym organiseert voor de eerste keer een Vrijheidsmaaltijd voor de Marokkaanse gemeenschap en de buurt. Iedereen is welkom! Er zal aandacht worden besteed aan het thema ‘Familie Amsterdam’: de familie als kern en de verschillende generaties en de verbinding daartussen.

Onder leiding van onze dagvoorzitter zal op een interactieve manier gesproken worden vanuit de eigen ervaring en expertise. De dialoog methode wordt hiervoor ingezet.

Programma

18:00 – 18.30 uur: Inloop
18:30 – 18.35 uur: Opening door mevr. Bakker, voorzitter Ajuau & Etta Gym
18:35 – 18.55 uur: Introductie thema ‘Familie Amsterdam’ door dagvoorzitter (onder voorbehoud)
18.55 – 19.30 uur: Interactieve dialoog over familie en migratie
19:30 – 19.35 uur: Afsluiting en introductie Vrijheidsdiner
19:35 – 20.35 uur: Vrijheidsdiner: samen eten en in gesprek gaan
20.35 – 20.45 uur: terugkoppeling dialooggesprekken
20.45 – 20.50 uur: Slotwoord en afsluiting Vrijheidsdiner 2019

Alle doelgroepen zijn welkom: kinderen, jongeren, volwassenen (man/vrouw), ouderen, de Marokkaanse gemeenschap en buurtbewoners.

Entree: gratis, aanmelden is niet nodig

Stichting Ajuau & Etta Gym is een initiatief dat als doel heeft jongeren via aansprekende sportactiviteiten tegelijkertijd sportief en maatschappelijk verantwoord gedrag bij te brengen.

Vrijheidsmaaltijd Ajuau & Etta Gym
5 MEI 2019
18:00 — 21:00
Stichting Ajuau Etta Gym
Jan Rebelstraat 2
Amsterdam
Onderdeel van Vrijheidsmaaltijden
Georganiseerd door
Ajuau & Etta Gym
Volgeboekt
Website by HOAX Amsterdam