Vrijheidsmaaltijd
Archief
Vrijheidsmaaltijd / Freedom Dinner
5 MEI 2019
12:00 — 14:00
Midwest
Let op! Dit event is al verstreken.
Vrijheidsmaaltijd midden in de Baarsjes

(English below)

Wij dekken de tafel, neem jij iets te eten mee om te delen? Op 5 mei organiseren we middenin de Baarsjes een Vrijheidsmaaltijd. Iedereen is uitgenodigd om zijn of haar eten met buurtbewoners te delen. Na recente aanslagen in Nieuw-Zeeland en Utrecht is vertrouwen en verbinding harder nodig dan ooit. Vrijheid is er niet zomaar. Vrijheid geef je elkaar. Ik – Jij – Wij – Vrij.

Kom eten en drinken delen met buurtgenoten. Er staat een pizza-oven waar kinderen (en volwassenen) kleine pizza’s kunnen bakken. Neem mee wat je het lekkerst vind. Bij mooi weer buiten op het plein voor de deur.

Programma

Zo trots om te kunnen aankondigen dat deze 4 inspirerende mensen tijdens onze vrijheidsmaaltijd uit hun ziel prachtige muziek en verhalen zullen opdiepen om de vrijheid te vieren. Verhalen en muziek uit alle windstreken, uit verschillende religieuze en spirituele bronnen.

  • Wasim Arslan is een begenadigd Syrische zanger, groeide uit tot Nederlandse bekendheid en speelde op diverse grote podia. Bij ons staat hij met Eddy, producer, soundscapes, synthesizer.
  • Chetna brengt met haar citar liederen uit de Sikh en Hindoe-traditie. Ze zal ook improviseren met Wasim.
  • De bekende (jongeren)imam Yassin Elforkani is erbij. Hij doelt uit de Islamitische wijsheden krachtige verhalen over vrijheid op. Hij is onder andere verbonden aan De Blauwe Moskee المسجد الأزرق Amsterdam Nieuw-West
  • En Erwin Brugmans van Sjoel West. Hij vertelt over de Seder Maaltijd, Pesach en wat dat vertelt over vrijheid.

Waarom zo? Waarom zij? Terwijl rondom ons spanningen in de wereld gelabeld worden met religieuze namen, zoeken wij op Bevrijdingsdag verbinding vanuit diezelfde religie en spiritualiteit. Omdat die voor iedereen, ongeacht geloof, afkomst of mate van atheïsme fascinerend en inspirerend kunnen zijn. Kom eten, kom op tijd en neem zoals de traditie wil iets te eten mee om te delen.

Deze Vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd door Popupkerk, Midwest & buurtbewoners.

Entree: Gratis. Meld je aan via Facebook!

English

NEW: Freedomdinner in the Baarsjes

We will set the table, will you bring something to eat and to share? May 5th, we are organizing right in the middle of the Baarsjes a freedomdiner. Everybody is invited to share his or her food or drinks with neighbours at the table. After attacks in New-Zealand and Utrecht it’s urgent to intensify the building of trust en connection. Freedom doesn’t just happen, it’s given to each other. I. You. We. Free.

Come and share food and drinks with neighbours. Kids (and adults) can make their own pizza’s in the pizza-oven (bring your favorite toppings). Hopefully the sun is shining and we can have the table set outside.

Program

So proud to announce that during our freedom meal these 4 inspiring people will dig up wonderful music and stories from their souls to celebrate freedom. Stories and music from all over the world, from various religious and spiritual sources.

  • Wasim Arslan is a gifted Syrian singer, grew to become known in the Netherlands and played on various major stages. He is with us with Eddy, producer, soundscapes, synthesizer.
  • With her citar, Chetna brings songs from the Sikh and Hindu tradition. She will also improvise with Wasim.
  • The famous imam Yassin Elforkani is there. He refers to powerful stories about freedom from Islamic wisdom. He is affiliated with De Blauwe Mosque المسجد الأزرق Amsterdam Nieuw-West
  • And Erwin Brugmans from Sjoel West. He talks about the Seder Meal, Pesach and what that tells about freedom.

Why that way? Why they? While tensions in the world around us are labeled with religious names, on Liberation Day we seek connection from the same religion and spirituality. Because they can be fascinating and inspiring for everyone, regardless of religion, origin or degree of atheism. Come eat, come on time and bring something to share as tradition wants.

Organised by Popupkerk, Midwest & Neighbours

Entrance: Free. Register through Facebook!

foto: Naam Achternaam
Vrijheidsmaaltijd / Freedom Dinner
5 MEI 2019
12:00 — 14:00
Midwest
Cabralstraat 1
Amsterdam
Onderdeel van Vrijheidsmaaltijden
Georganiseerd door
de Baarsjes
MidWest
Volgeboekt
Website by HOAX Amsterdam