Nieuws
Waakzaamheid voor ontmenselijking en onderdrukking
Amsterdams 4 en 5 mei comité over haar opdracht
1 november 2023 - door de redactie

 “Herdenken is een werkwoord en suggereert noe­­­ste rouwarbeid. Als wij met zijn allen eens per jaar twee minuten stilte in acht nemen voor een van de grootste verschrikkingen in de wereldgeschiedenis, en de rest van het jaar onze ogen sluiten, wat is dan de werkelijke betekenis van onze herdenking in tijden van nood?” Uit: Meerjarenbeleidsplan 2023-2025

Voor het Amsterdams 4 en 5 mei comité gaat het herinneren van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog onverbiddelijk samen met waakzaamheid voor hedendaags geweld en racisme, waakzaamheid voor ontmenselijking en onderdrukking en met verzet daartegen. Niet voor niets was ‘Dat nooit meer’ het motto voor de oprichters van het comité. Die opdracht is onverminderd actueel, zeker nu het ook onze stad raakt.

Amsterdammers hebben familie en vrienden in Israël en Gaza. Angst om hun leven, boosheid over wat hen wordt aangedaan, tekenen ook Amsterdamse gezichten.

Niemand kan wegkijken van het terroristisch geweld van Hamas, niemand kan wegkijken van het onrecht dat de Palestijnse bevolking door de Israëlische regering wordt aangedaan. Wij leven diep mee met alle slachtoffers en veroordelen scherp de moord op onschuldige burgers, het dagelijks schenden van mensenrechten en de internationale rechtsorde. Het geweld moet stoppen.

Niemand kan wegkijken van het oplaaiende antisemitisme en andere vormen van haat in onze stad. Er zijn Amsterdammers die zich weer onveilig voelen, kinderen die van school worden weggepest. Amsterdammers melden zich ziek, uit angst veroordeeld te worden voor hun mening. De alle menselijkheid vernietigende vijandschap mag geen kans krijgen in Amsterdam.

We zijn waakzaam voor de mechanismen van ontmenselijking. Dehumaniserende taal, selectieve empathie voor verloren levens, aantallen doden in plaats van namen. Ieder mensenleven is evenveel waard en dit blijven uitdragen is onze opdracht. Op 4 en 5 mei, en tijdens de rest van het jaar. Om je te kunnen verplaatsen in een ander, is erkenning van het leed dat jou of je naasten is aangedaan onontbeerlijk. In Gaza, Israël of waar ook ter wereld. Voor alle verschillende stemmen, geschiedenissen en overtuigingen van Amsterdammers moet ruimte zijn. Want niemand is vrij, tot we allemaal vrij zijn.

het Amsterdams 4 en 5 mei comité

Beeld: Still uit de film Tot we allemaal vrij zijn 

 Website by HOAX Amsterdam